Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:

Prodávající: (jméno a příjmení/obchodní firma)

IČ:

Se sídlem:

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne........ jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě http://www.pianeo.cz/ objednal zboží ..........., číslo objednávky.........., v hodnotě........Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ...........

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši........ Kč a ....... Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo............. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V............ dne .............